כיתוב לוגו
  • דואטק-ברס בע"מ

  • ג. ברס שיווק בע"מ

    מוצרים
  • ברס-אלקטרה תקשורת סלולרית בע"מ